Üdvözöljük! Kérjük, engedélyezze a javascript használatát, mert ez szükséges a weboldalunk működéséhez! Köszönjük. :-) d'Elhoungne Divatház • Fashion House • Internetes áruház • Női ruházat
×

Ingyenes Regisztráció:A *-al megjelöltek megadása kötelező.

A d'Elhoungne.com és d'Elhoungne.hu webáruház Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF):

A weboldal használatával a jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) leírt használati feltételek automatikusan elfogadottaknak tekintendők, ezért kérjük, hogy azokat figyelmesen tanulmányozd át! ❤

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésedre állunk.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (https://delhoungne.com, https://delhoungne.hu) és aldomainjein, valamint az ezen weboldalakra átirányított valamennyi weblappal való jogviszonyra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://delhoungne.com/index.php?oldal=aszf » és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható az alábbi linkről: https://delhoungne.com/dok/aszf.pdf »

SZABÁLYZAT:

Te, mint Felhasználó / Fogyasztó (jelen dokumentumban: Te, Felhasználó, Fogyasztó) a Felhasználó / Fogyasztó és a társaságunk közötti együttműködés feltételeit olvasod. Társaságunk alatt a De-DeSign Bt. (székhely: 1086 Budapest Szeszgyár u.6-8. VI/1/a, adószám: 22320533-1-42, cégjegyzék száma: Cg.01-06-775150, képviseli: d`Elhougne László Péterné) mint jelen weboldal tulajdonosa értendő. (A De-DeSign Bt., a továbbiakban: Szolgáltató, delhoungne.com, delhoungne.hu)

A https://delhoungne.com és https://delhoungne.hu weboldalunkhoz való csatlakozás, az azon történő böngészés, a weboldal bármely alkalmazásának, vagy szolgáltatásának használata, a weboldalon, illetőleg azon keresztül történő tranzakciók lebonyolítása során jelen Felhasználási Feltételek rendelkezései irányadóak, amelyeket Te, a weboldal használatával elfogadsz (Megállapodás). Jelen Megállapodás közted és a Szolgáltató között jött létre.

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: De-DeSign Bt.
A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 1086 Budapest, Szeszgyár utca 6-8. VI/1/a.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: posta [kukac] delhoungne [pont] com
Cégjegyzékszáma: 01-06-775150
Adószáma: 22320533-1-42
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
A létesítő okirat kelte: 2006. szeptember 4.
Főtevékenység: 7410 08 Divat-, formatervezés
Telefonszáma: +36-20-481-1785
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-61272/2012
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: Web-Server Kft. 4025 Debrecen, Pásti u. 2. I/5, info@web-server.hu

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2019. február hó 04. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. A Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. A Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

2.4. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS:

3.1. A Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

3.2. A Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. A Szolgáltató kizárja a felelősségét, amennyiben a Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE:

4.1. A megjelenített termékek kizárólag online/személyesen/telefonon rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak bruttó árak és forintban értendők. A házhoz szállítást saját gyártású termékeink vásárlása esetén Magyarország területén ingyen vállaljuk a delhoungne.com / delhoungne.hu hírlevelére feliratkozók számára (amíg le nem mondják feliratkozásukat). Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

4.2. A webshopban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek színárnyalatukban eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelnek.

4.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

4.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

4.5. Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

5. RENDELÉS MENETE:

5.1. A Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba, belépés után megkezdheti a vásárlást.

5.2. A Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. A Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

5.3. Amennyiben a Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „tovább vásárolok” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi / módosítja a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés - X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. A mennyiség véglegesítéséhez a „szeretném megvenni” ikonra kattint a Felhasználó.

5.4. A Felhasználó megadja a számlázási adatait, kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

5.4.1. Átvételi módok:

Személyes átvétel: a „Találkozom a tervezővel és tőle veszem át” gombra kattintva.

Átvétel a számlázási címen: a „Számlázási címemre kérem postázni!” gombra kattintva.

Átvétel másik postázási címen: a „Eltérő címemre kérem postázni!” gombra kattintva.

5.4.2. Fizetési módok:

Online bankkártyával: a Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül.

Átutalással: a Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.

Mindkét esetben választható egyösszegű és két részletben történő fizetés is.

5.4.3. Szállítási költség:

A szállítási költség saját gyártású termékek esetén, Magyarország területén 0 Ft a delhoungne.com / delhoungne.hu hírlevelére feliratkozók számára (amíg le nem mondják feliratkozásukat). Az ország határain túli összeg a kosárba tett termékek súlyától és a címzett országtól függ.

5.5. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

5.6. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát (és ha tartozik a termékhez, a jótállási jegyet) a csomag tartalmazza. A Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és a termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt a Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

5.7. Az adatok megadását, átvételi mód és fizetési mód választását követően a Felhasználó még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével kapcsolatban, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát, majd a ”biztonságos fizetés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését. A ”biztonságos fizetés” gombra kattintással átutalás választása esetén elküldjük emailcímére a megrendelés adatait és a Szolgáltató bankszámlaszámát, ahová a fizetendő összeget utalnia kell. Bankkártyás fizetés választása esetén a ”biztonságos fizetés” gombra kattintással irányítjuk át a CIB Bank biztonságos fizetési felületére, ahonnan sikeres fizetés után visszajut weboldalunkra és megkapja tranzakciójáról visszaigazoló emailünket.

5.8. A Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

5.9. Adatbeviteli hibák javítása: a Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található legördülőmezőből a Felhasználó ki tudja választani a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, ami a kiválasztással automatikusan frissül. Amennyiben törölni kívánja a Felhasználó a kosárban található termékeket, akkor az „X” „törlés” gombra kattint. A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére.

5.10. A Felhasználó a megrendelés elküldését követően e-mail-ben visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

5.11. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor a Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről.

6. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS:

6.1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. A Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

6.2. Általános teljesítési határidő, raktáron levő, méretre igazítást nem igénylő termékek esetén a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül. Minden más esetben (méretre igazítás, egyedi gyártás) személyes megbeszélés, emailes egyeztetés alapján várható.

6.3. Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató a dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

6.4. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta.

6.5. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának hiányában, az eladó (jelen ÁSZF szerint: Szolgáltató) a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő (Felhasználó) rendelkezésére bocsátani a dolgot, amennyiben az raktáron van és nem kifejezetten a fogyasztó megrendelése után lesz legyártva.

6.6. Raktárkészletről való szállításkor a Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt kitűzni. Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.

6.7. A Felhasználó póthatáridő kitűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

6.8. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.

7. Az ELÁLLÁS JOGA:

7.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót 14 napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. A vevő elállási jogát akként gyakorolhatja, hogy a 14 napos elállási határidőn belül elküldi elállási szándékát tartalmazó nyilatkozatát a De-DeSign Bt, 1086 Budapest, Szeszgyár utca 6-8. VI/1/a. postai címére, vagy a posta [kukac] delhoungne [pont] com email címre. A vevő az elállási jogát a megrendelés leadásától a termék átvételéig terjedő időtartamban is gyakorolhatja.

7.2. Letölthető Elállási nyilatkozatminta: elállási nyilatkozatminta »

7.3. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

7.4. Nem illeti meg az elállási jog a Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

7.5. A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát:
a. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti,
b. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ,
c. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében,
d. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza,
e. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével,
f. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében,
g. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

7.6. A Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve az esetleges (Fogyasztóhoz való) kiszállítási díjat is.

7.7. A visszatérítés során átutalást alkalmazunk a vevő által megjelölt bankszámlaszámra. Ebből kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

7.8. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

7.9. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.

7.10. A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket és le nem ellenőrizte a visszaküldött árut.

7.11. Elállási joga gyakorlása esetén a Vevő köteles a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül postai úton normál belföldi csomagként, saját költségén, visszajuttani az Szolgáltató címére: De-DeSign Bt. 1086 Budapest, Szeszgyár utca 6-8. VI/1/a. Utánvétes, illetve portós csomagot nem áll módunkban átvenni.

7.12. A szettként árult termékeket együtt szükséges visszaküldeni. A termékekkel együtt átvett tárgyi ajándékokat is vissza kell küldeni a megvásárolt termékekkel együtt. A visszaküldött áru nem lehet megrongált vagy használt. A termékeket az eredeti csomagolásukban, az eredeti cimkékkel ellátva kell visszaküldeni. A felpróbálást meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért, kárért és költségért – tehát amennyiben a visszaküldött áru megrongált vagy használat nyomait fedezni fel rajta – a Vevő felel. Ez az összeg a Vásárlónak visszajáró eladási árból levonható. A szerződéstől való elálláskor a szerződést semmisnek kell tekinteni.

7.13. A Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

7.14. A Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

7.15. Amennyiben a Fogyasztó élni szeretne az elállási jogával, annak jelzését megteheti a Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), telefonon, vagy akár személyesen is. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el a Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a Fogyasztó a Szolgáltató részére.

7.16. A Fogyasztó és a Vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt »érhető el.

7.17. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt »érhető el.

7.18. A Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti a Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

7.19. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

7.20. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.

8. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG:

Hibás teljesítés

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

A Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

Kellékszavatosság

8.1. Milyen esetben élhet a Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

8.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

8.3. Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó kellékszavatossági igényét?

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

8.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

A Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

8.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

8.6. Milyen esetben élhet a Felhasználó a termékszavatossági jogával?

A termék hibája esetén a Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

8.7. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

8.8. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.9. Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

8.10. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

8.11. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom a Fogyasztó figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

A Szolgáltató nem tervezi a delhoungne.com, delhoungne.hu webáruházában jótállási körbe tartozó tartós fogyasztási cikkek értékesítését, kivéve esetleg a nemes és félnemes szőrmésbőrből készült szőrmeruházati termékeket, melyekre 50 000 Ft eladási ár felett vonatkozik a jótállás.

8.12. Milyen esetben élhet a Fogyasztó a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles, ha a felhasználó fogyasztónak minősül.

8.13. A Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A vonatkozó jogszabályban foglaltaknak megfelelően a jótállási körbe eső (nemes és félnemes szőrmésbőrből készült szőrmeruházati termékek 50 000 Ft eladási ár felett) termékeknél a jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Jótállási igénye alapján a jogosult választása szerint:

i. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet, vagy
ii. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. 8.14. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

8.15. A Szolgáltató nem tartozik jótállással a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.

8.16. A Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából, kezeléséből keletkeztek.

8.17. Jótállásunk csak a rendeltetésszerűen használt, külsőleg sértetlen, és a De-DeSign Bt. számlájával igazolt termékekre érvényes. A jótállási idő kezdete a termék átvételének napja. Amennyiben a termék mellett nincs külön jótállási jegy, akkor a számla egyben jótállási jegyként is szolgál.

9. A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS:

9.1. A Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

9.2. A Fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

9.3. A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

9.4. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

9.5. Ha a Szolgáltató a Fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Fogyasztót.

9.6. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

10. COPYRIGHT ÉS FELHASZNÁLÁSI JOG:

10.1. A weboldalon található anyagokat (többek között, de nem kizárólag szöveg, fénykép, grafika, zene, videó, márkanév, logó, promóciós és marketing ötletek, anyagok, szoftverek) a felhasználó nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni.

10.2. A weboldalon található anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak és azok bármely, engedély nélküli felhasználása szerzői jogi, szabadalmi (védjegyoltalomról szóló) és egyéb jogszabályokba ütközhet. A weblap teljes tartalma kollektív műként élvez védelmet a magyar szerzői jogi törvények szerint. A szerzői jog az Üzemeltetőt illeti meg mind a tartalom kiválasztásában, elrendezésében, terjesztésében, mind az eredeti tartalmakat illetően.

10.3. Bármi, ami a weboldalon található, beleértve az aloldalakat, az Üzemeltető kizárólagos tulajdonát képezi, illetve az adott szerzői jog és/vagy védjegy tulajdonos engedélyével lett felhasználva. Az oldal, vagy mikorooldalak bármely másolása, terjesztése, közvetítése, kihelyezése, vagy megváltoztatása az Üzemeltető engedélye nélkül szigorúan tilos. A Megállapodás megszegése a szerzői jog, védjegyek vagy egyéb szellemi tulajdon megsértésének minősül, így a Felhasználó polgári vagy büntetőjogi felelősségre vonását vonhatja maga után.

10.4. A Felhasználó a szerzői jog védelme alá eső anyagot kizárólag személyes használatra töltheti le, nyomtathatja ki vagy mentheti el.

10.5. A Felhasználó nem tölthet fel, nem tehet elérhetővé az oldalon olyan anyagot, amelyet a szerzői jogi törvények, védjegy törvények, vagy egyéb tulajdonra vonatkozó törvények védenek, a jogtulajdonos kifejezett engedélye nélkül.

10.6. A fenti törvények megsértéséből adódó károkkal kapcsolatban kizárólag a Felhasználó vonható felelősségre. Az Üzemeltető nem vállalja a felelősséget, hogy a Felhasználót tájékoztassa mi tartozik a fenti törvények hatálya alá.

10.7. A delhoungne.com, a delhoungne.hu és d`Elhoungne márkanév és logó az Üzemeltető tulajdona. Az Üzemeltető minden ehhez kapcsolódó jogot fenntart magának. Az Üzemeltető honlapján megjelenő minden egyéb márkanév és logó, hacsak nem jelezték másként, az adott márkanév és logó tulajdonosát illeti meg.

10.8. Az oldal számítástechnikai visszafejtése, vagy feltörése szigorúan tilos.

11. FELELŐSSÉG:

11.1. Az Üzemeltető felelőssége:
- az Üzemeltető minden szükséges intézkedést megtesz, hogy minden esetlegesen felmerülő hibát, vagy hiányosságot annak észlelését követően a legrövidebb időn belül kijavítson
- ugyanakkor nem garantálja a weblap hibától mentes működését és nem vállal felelősséget az ebből fakadó hibákért, hiányosságokért
- az Üzemeltető nem garantálhatja, hogy a weblap használata nem szakadhat meg és hogy a weblapon küldött információk (üzenetek) minden esetben pontosan, használhatóan, megfelelő időben megérkeznek
- az Üzemeltető nem garantálhatja a rendszer, vagy weblap vírusoktól, vagy egyéb káros technikai hatásoktól való mentességét, mivel az nem csak rajta múlik és minden felelősséget elhárít az ezek által okozott károk tekintetében, ugyanakkor mindent elkövet a káros hatások kizárása érdekében
- az Üzemeltető fenntartja a jogot a weblapon található bármely információ, szolgáltatás, termék előzetes értesítés nélküli helyettesítésére, módosítására, felfüggesztésére, eltávolítására
- az Üzemeltető jogosult a weblaphoz történő hozzáférést javítás, karbantartás, új eszközök és szolgáltatások üzembe helyezése érdekében időként korlátozni
- az Üzemeltető fenntartja a jogot minden az álláspontja szerint szerződésszegő tartalom szerkesztésére, eltávolítására

11.2. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy sem maga sem általa harmadik személy nem használja a delhoungne.com, delhoungne.hu weblapot:
- trágár, sértő, obszcén, fenyegető, istenkáromló, rágalmazó üzenetek küldésére, amely sérti a közbizalmat, a szerzői-, személyiségi jogokat, beavatkozik bárki köz-, vagy magánszférájába
- olyan anyagok továbbítására, melyekre nem rendelkezik minden jogosultsággal, vagy felhatalmazással, vagy bűncselekményt, polgári jogi felelősségre vonást, vagy bármely harmadik személy jogának megsértését vonná maga után
- műszakilag káros anyagok (számítógépes vírusok, logikai bombák, trójai programok, férgek, káros összetevők, hibás adatok vagy egyéb rosszindulatú szoftverek vagy káros adatok) küldésére - pánik keltésére.

12. KÜLSŐ WEBOLDALAK ÉS HIRDETÉSEK:

12.1. A weblapon külső weboldalakra mutató linkek is találhatóak lehetnek, amelyeket más tartalomszolgáltatók működtetnek. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a külső weboldalak tartalmának vagy anyagainak pontosságáért. Ha a Felhasználó ráklikkel a külső weboldalakra, azt kizárólag saját felelősségére teszi.

12.2. A Felhasználó sem a weblapon, sem az aloldalakon nem helyezhet el hiperlinkeket az Üzemeltető írásos engedélye nélkül. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy bármikor visszavonhassa ezt az engedélyt.

12.3. Az Üzemeltető jogosult hirdetéseket elhelyezni a weblap teljes felületén. A Felhasználó igénye szerint dönthet a hirdetések megtekintése vagy figyelmen kívül hagyása mellett.

13. VEGYES RENDELKEZÉSEK:

13.1. A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

13.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

13.3. Amennyiben a Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez, nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

13.4. A Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

13.5. A delhoungne.com, delhoungne.hu weblapon politikai tartalom, törvénysértő tartalom, trágár, vagy harmadik felet sértő tartalom megjelentetése, belinkelése tilos. Az Üzemeltető fenntartja a jogot ezen tartalmak törlésére és a tartalom feltöltők Felhasználói fiókjának törlésére, vagy a Felhasználó további feltöltéseinek, hozzászólásainak letiltására.

13.6. Az Üzemeltető fenntartja a jogot a weblap, a szolgáltatások (vagy azok egy része), illetve bármely vásárlás megtagadására.

13.7. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa. A honlapon előforduló elírási-, nyomtatási- és számolási hibák esetén az Üzemeltető jogosult a szerződéstől elállni. A Felhasználó eltérő igényeit az Üzemeltető nem ismeri el, kivéve, ha az Üzemeltető írásban hozzájárulását adja.

13.8. Az Üzemeltető és a Felhasználó között létrejött szerződésben nem szabályozott kérdésekre a jelen Általános Szerződési Feltételek, a hatályos jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szerződésből fakadó viták rendezésére a Budapest XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötjük ki.

14. PANASZKEZELÉS RENDJE:

14.1. Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

14.2. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

14.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

14.4. Tájékoztatjuk a Fogyasztót, hogy panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testületi eljárását kezdeményezhet, az alábbiak szerint:

14.5. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:
A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: https://jarasinfo.gov.hu »

14.6. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni.
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Az egyes megyékben található békéltető testületek elérhetőségét itt megtekintheti: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek »

14.7. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a Fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

14.8. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

14.9. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide » kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a Fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: https://ec.europa.eu/odr »

14.10. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a Fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

14.11. Amennyiben a Fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a Fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:
• az eljáró bíróságot,
• a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását,
• az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával,
• azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható,
• a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.
A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

14.12. Az Üzemeltető és a Felhasználó között létrejött szerződésben nem szabályozott kérdésekre a jelen Általános Szerződési Feltételek, a hatályos jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szerződésből fakadó viták rendezésére a Budapest XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötjük ki.

14. ADATVÉDELEM:

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://delhoungne.com/index.php?oldal=adatvedelem »

Budapest, 2019.február 04. 

d'Elhoungne stílusalakítás
d'Elhoungne stílusalakítás
nem találsz az ízlésed szerinti ruhát a méretedben?
d'Elhoungne stílusalakítás
nem tudod milyen színek és minták tesznek szebbé?
d'Elhoungne stílusalakítás
nincs még stílusos üzleti vagy magán ruhatárad?
d'Elhoungne stílusalakítás
elsőként szeretnéd látni az új dizájner darabjainkat?
d'Elhoungne stílusalakítás
elsőként szeretnél értesülni a trendekről, újdonságokról?
d'Elhoungne stílusalakítás
szeretnéd követni egy hazai márka fejlődését?
d'Elhoungne stílusalakítás
nem találsz az ízlésed szerinti ruhát a méretedben?
d'Elhoungne stílusalakítás
nem tudod milyen színek és minták tesznek szebbé?
d'Elhoungne stílusalakítás
nincs még stílusos üzleti vagy magán ruhatárad?
d'Elhoungne stílusalakítás
elsőként szeretnéd látni az új dizájner darabjainkat?
d'Elhoungne stílusalakítás
elsőként szeretnél értesülni a trendekről, újdonságokról?
d'Elhoungne stílusalakítás
szeretnéd követni egy hazai márka fejlődését?
d'Elhoungne stílusalakítás
d'Elhoungne stílusalakítás
nem találsz az ízlésed szerinti ruhát a méretedben?
d'Elhoungne stílusalakítás
nem tudod milyen színek és minták tesznek szebbé?
d'Elhoungne stílusalakítás
nincs még stílusos üzleti vagy magán ruhatárad?
d'Elhoungne stílusalakítás
elsőként szeretnéd látni az új dizájner darabjainkat?
d'Elhoungne stílusalakítás
elsőként szeretnél értesülni a trendekről, újdonságokról?
d'Elhoungne stílusalakítás
szeretnéd követni egy hazai márka fejlődését?

 

Divattervezo, ruhatervező, öltözködéstervező
Weboldalunk is használ-kat a jobb felhasználói élmény érdekében. Ha tovább böngészel, beleegyezel a használatukba.
d'Elhoungne © Divatház - Zsuzsanna d'Elhougne
© 2018 d'Elhoungne Minden jog fenntartva.